Bureau Gezinszorg

Ambulante Begeleiding


Autisme Spectrum Stoornis (ASS)


Mensen zonder autisme nemen waar via ogen, huid, mond en neus. Deze informatie gaat naar de hersenen. Daar wordt de informatie verwerkt en vervolgens wordt daarop gereageerd.

Mensen met autisme nemen op een andere, gefragmenteerde, wijze waar. Deze andere manier van waarnemen is de kern waar autisme om draait. Als iemand anders waarneemt, wordt ook een andere betekenis aan dingen gegeven.

Structuur. Mensen met autisme hebben een houvast nodig om de informa-tie die op hen afkomt te verwerken. Om dat te bereiken is het belangrijk dat er in de informatie samenhang is. Dat kan worden bereikt door de informatie kort, duidelijk en gestructureerd aan te bieden.

Proces naar zelfredzaamheid.

- Van persoonsafhankelijk. Als iemand met autisme afhankelijk is van een ander persoon, en daar zijn gevoel van veiligheid aan ontleent, is hij erg kwetsbaar wanneer die andere persoon niet meer beschikbaar is.

- Naar structuurafhankelijk. Hiermee wordt meer voorspelbaarheid en duidelijkheid gegeven. Alles gebeurt op een vast tijdstip, op een vaste plaats, met vaste structuren, op een vaste manier

- Naar zelfredzaamheid. Iemand met autisme onderneemt uit zichzelf vaak geen actie om tot ontwikkeling te komen. Om hem te helpen zich te ontwikkelen zal hij zelf actie moeten ondernemen. Iemand die persoonsafhankelijk is wordt dan met behulp van structuurafhankelijk en, na voldoende training, zelfredzaam.